Kristýna Zděblová

Zakladatelka jogista

I já jsem, stejně jako každý, prošla na své cestě jógy několika fázemi. Od pouhého praktikování jógy k samotnému učení, filozofii jógy a stylu života. Začala jsem s dynamickým praktikováním a pomalu se dostávala k pomalejším formám a původnímu učení Hatha jógy.

Jako nesmírně energický člověk jsem měla potřebu si energii vybíjet, než jsem přišla na to, že naopak potřebuji zpomalit a začít své tělo poslouchat. Zklidnit se a někdy úplně zastavit. A mou vlastní zkušenost bych chtěla předat dalším lidem. Mým vzděláním a posláním je fyzioterapie. Tento obor se krásně prolíná s praktikováním jógy, proto své znalosti v hodinách využívám.

Namaste,
Kristýna

Vzdělání:

 • Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2013 – 2016, Mgr., Obor: Fyzioterapie
 • Instruktor Jógy II. třídy
 • Hormonální jógová terapie

Tereza Bratčenkov

Lektorka jogista

Jóga pro mne byla z počátku pouze doplněk ke sportovnímu tréninku. Postupem času si však získala mou plnou pozornost a vlastní pravidelná praxe mě přivedla až k rozhodnutí učit a ke kurzu Instruktor jógy.

V současné době se věnuji stylu Vinyasa, která mi vyhovuje svým flow a dynamičností lekcí. Svůj instruktorský kurz jsem absolvovala právě ve stylu Vinyasa Flow v Pranava Jóga Centru Ostrava v roce 2018.

Namaste,
Terka

Kateřina Lazecká

Lektorka jogista

Přijď si protáhnout tělo a zklidnit mysl, má to smysl! Než jsem účinky jógy pocítila na vlastním těle i duši, považovala jsem ji za poměrně nudný pomalý typ cvičení, které mi, jakožto dynamickému typu člověka, nemá co nabídnout.

Poté, co jsem si prošla poměrně složitým životním obdobím, mi najednou na sporty, které jsem do té doby provozovala, nezbývaly síly, ale potřeba hýbat se zůstávala. Zároveň jsem cítila, že potřebuju zklidnit mysl. K józe mě přivedla kamarádka. Pozitivní účinky jógy jsem pocítila velmi brzy. Stala se součástí mého každodenního života. Tato svoje poznání bych chtěla předávat dále. Věnuji se především Hatha józe, ale ráda si zacvičím i dynamičtější styly jako Vinyasa flow jóga nebo Ashtanga jóga. Abych měla jistotu, že ásany provádím správně a chápu hlubší podstatu jógy, rozhodla jsem se pro absolvování kurzu Trenér jógy II. třídy s mezinárodní certifikací Yoga Alliance (200h).

Namaste,
Kateřina

Renáta Homolová

Lektorka jogista

Za zasvěcení do tajů jógy vděčím své první učitelce, paní Mgr. Květoslavě Hučalové. Díky jejím lekcím Jógy v denním životě, v rámci magisterského studia fyzioterapie, jsem na sobě poprvé ucítila účinky jógové praxe. Od té doby je jóga nedílnou součástí mého života. Učarovala mi svou komplexností a propracovaností. Jógová filozofie významně ovlivňuje mé vnímání života a světa. Miluji pohyb a osobní rozvoj. Inspiruje mě příroda, lidé a jejich příběhy.

Stále se vzdělávám a své zkušenosti a vědomosti ráda předávám dál. Věřím, že vše je propojené, a proto se i své lekce jógy snažím pojímat celostně. Mým cílem je, aby se každý člověk cítil dobře.

Namaste,
Renáta

Vzdělání:

 • 2018 Metodika cvičení dětské jógy se školáky, Česká asociace dětské jógy, 36 hodin
 • 2018 Jóga v rehabilitaci pod vedením Mgr. Martiny Ježkové, 20 hodin
 • 2017 Chakra yoga pod vedením Moniky Winklerové, 18 hodin
 • 2017 Yin Yoga pod vedením Moniky Winklerové, 20 hodin
 • 2014 Yoga teacher training pod vedením Guru Mahi, Siddhi Yoga, Dharamsala, Indie, 200 hodin
 • 2008 – 2014 magisterské studium oboru fyzioterapie na Ostravské univerzitě v Ostravě

Sarvatma Jana Kremeňová

Lektorka jogista

Začala jsem cvičit Power jógu před deseti lety jako doplněk k horolezectví. Sporty v přírodě mě vždy bavily a jóga pro mne tehdy byla dobrá doplňková aktivita. Až po úspěšném ukončení svých vysokoškolských studií jsem se józe začala věnovat víc na mentální úrovni. Zabývala jsem se osobním rozvojem, jak být šťastnější a spokojenější, co vlastně chci od života atd. Na svých zahraničních cestách jsem získala větší nadhled a díky hlubšímu poznání sebe sama jsem zjistila, že chci žít prostý přírodní život. Tehdy jsem se náhodou zatoulala do školy tradiční jógy. Stalo se to při mém pobytu na Novém Zélandu a místo plánovaných třech týdnů jsem tam zůstala devět měsíců. Bylo toho tolik, co jsem se mohla naučit! Disciplína, vegetariánská strava, práce, meditace, vše jako součást jógínského životního stylu. Kromě udržování chodu centra byl hlavním cílem osobní rozvoj jak ve cvičení, tak v procesu uvědomování si.

Po roce v jógovém centru jsem pokračovala studiem oboru Yoga Science v Sydney, kde jsem získala potřebné vědomosti z fyziologie, psychologie, anatomie, filosofie a meditačních, očišťujících a relaxačních technik. Na dálku jsem také obdržela zasvěcení (mantra diksha) do tradiční jógové školy Bihar v Indii, a tak používám i své spirituální jméno Sarvatma, což se dá přeložit jako všudypřítomná duše.

Po návratu jsem se začala věnovat učení jógy, předávání poznatků a zkušeností, které jsem svým studiem získala. Díky své osobní zkušenosti vím, že jóga není jen cestou za poznáním sebe sama, ale i způsobem života, a staráním se o svět kolem nás. Jóga je cesta, jak zůstat v přítomnosti šťastný a spokojený.

Vzdělání:

 • Explore Yourself (Poznej Sám Sebe), Anahata Ashram, Nový Zealand
 • Roční studium Yoga Science, Mangrove Yoga, Sydney, Australia
 • Instruktor Jógy 150 hodin, Institut Blanky Janíčkové, Praha
 • Čakra Jóga 1, Shakti Jóga, Ostrava
 • Reiki 1, Institut Blanky Janíčkové, Praha
 • Metodika jógy pro školáky, Asociace dětské jógy, Praha