Sarvatma Jana Kremeňová

Lektorka

Začala jsem cvičit power jógu před deseti lety jako doplněk k horolezectví. Sporty v přírodě mě vždy bavily a jóga pro mne tehdy byla dobrá doplňková aktivita. Až po úspěšném ukončení svých vysokoškolských studií jsem se józe začala věnovat víc na mentální úrovni. Zabývala jsem se osobním rozvojem, jak být šťastnější a spokojenější, co vlastně chci od života atd. Na svých zahraničních cestách jsem získala větší nadhled a díky hlubšímu poznání sebe sama jsem zjistila, že chci žít prostý přírodní život. Tehdy jsem se náhodou zatoulala do školy tradiční jógy. Stalo se to při mém pobytu na Novém Zélandu a místo plánovaných třech týdnů jsem tam zůstala devět měsíců. Bylo toho tolik, co jsem se mohla naučit! Disciplína, vegetariánská strava, práce, meditace, vše jako součást jógínského životního stylu. Kromě udržování chodu centra byl hlavním cílem osobní rozvoj jak ve cvičení, tak v procesu uvědomování si. Po roce v jógovém centru jsem pokračovala studiem oboru Yoga Science v Sydney (Věda v józe), kde jsem získala potřebné vědomosti z fyziologie, psychologie, anatomie, filosofie a meditačních, očišťujících a relaxačních technik. Na dálku jsem také obdržela zasvěcení (mantra diksha) do tradiční jógové školy Bihar v Indii, a tak používám i své spirituální jméno Sarvatma, což se dá přeložit jako všudypřítomná duše. Po návratu jsem se začala věnovat učení jógy, předávání poznatků a zkušeností, které jsem svým studiem získala. Díky své osobní zkušenosti vím, že jóga není jen cestou za poznáním sebe sama, ale i způsobem života, a staráním se o svět kolem nás. Jóga je cesta, jak zůstat v přítomnosti šťastný a spokojený.

  • Explore Yourself (Poznej Sám Sebe), Anahata Ashram, Nový Zealand
  • Roční studium Yoga Science, Mangrove Yoga, Sydney, Australia
  • Instruktor Jógy 150 hodin, Institut Blanky Janíčkové, Praha
  • Čakra Jóga 1, Shakti Jóga, Ostrava
  • Reiki 1, Institut Blanky Janíčkové, Praha
  • Metodika jógy pro školáky, Asociace dětské jógy, Praha